Tilbage

Læringsvejen

Nils Wedel

Forfattere: Nils Wedel

Denne platform har til formål at skabe et overblik over metoder og redskaber, som du kan bringe i anvendelse i din pædagogiske hverdag. Platformen har fokus på dit arbejde med at styrke dine elevers forudsætninger for at arbejde Selvreguleret. Dette betyder, at du er underviseren, og at dine elever er i stand til at tage aktivt ansvar for deres læring og herudover udvikle deres mulighed for at lære at lære gennem deres erfaringer.