Tilbage

Læringsteori og didaktik

Bente Elkjær, Helle Plauborg , Jacob Klitmøller

Forfattere: Bente Elkjær, Helle Plauborg, Jacob Klitmøller, Søren Smedegaard Bengtsen, Cathrine Hasse, Klaus Nielsen, Lotte Rahbek Schou, Tina Bering Keiding, Merete Wiberg, Ane Qvortrup, Malou Juelskjær , Oliver Kauffmann

Bogen beskæftiger sig med to vigtige, beslægtede uddannelsesvidenskabelige discipliner: Didaktik handler om undervisning, men da hensigten med undervisning er, at mennesker skal lære, er læring en vigtig del af didaktikken. Læring handler om læreprocesser, og selvom disse kan foregå uden undervisning, vil man oftest analysere dem ud fra et ønske om at fremme læring, og dermed bliver didaktikken vigtig for læring.

Bogen tegner et landskab af forskellige teorier inden for begge felter. Den er skrevet dels til universitetsstuderende, bl.a. på bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab, dels til faget Pædagogik og lærerfaglighed på læreruddannelsen.