Tilbage

Læringsmiljøer med høj kvalitet

Dorthe Filtenborg

Forfattere: Dorthe Filtenborg

Læringsmiljøet er kommet helt i front med den styrkede pædagogiske læreplan.

Alle dagtilbud skal arbejde med et udvidet læringsmiljøbegreb hele dagen og etablere læringsmiljøer af høj kvalitet i både rutinesituationer, planlagte aktiviteter og børneinitieret leg. De skal også kunne sætte brede pædagogiske mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring i de seks læreplanstemaer.

Denne bog er en guide til at arbejde med læringsmiljøer af høj kvalitet i praksis. Den forklarer, hvilke krav læreplanen stiller til arbejdet med at opbygge, vedligeholde og evaluere læringsmiljøer af høj kvalitet, og den viser, hvordan man kan gøre.

Bogen indeholder også en række værktøjer til brug i det formelle planlægningsrum – samtaleark, spørgsmål- og refleksionsark mv.

Læringsmiljøer med høj kvalitet henvender sig til områdeledere, klyngeledere, faglige ledere, pædagogiske ledere, pædagogiske konsulenter og pædagogisk personale i dagtilbud.

Dorthe Filtenborg er uddannet pædagog og er udviklingskonsulent hos Landsorganisationen Danske Daginstitutioner (LDD) samt selvstændig konsulent og forfatter.