Tilbage

Lærerprofiler i dansk – nye mål og kompetencer 2

1.-6. klasse

Del af serien Lærerprofiler i dansk - nye mål og kompetencer 

Bogen introducerer til de fire studiekompetenceområder, der knytter sig til undervisningen i folkeskolen. Fokus ligger på 1.-6. klassetrin.

Gennem fire eksemplariske nedslag sigter bogen mod at inspirere til fortsatte studier af faget på egen hånd, hvor den studerende selv skaber sin faglige profil med henblik på siden at kunne tilrettelægge, begrunde og udvikle egen danskundervisning i skolen.

Hvert kapitel præsenterer central forskningsbaseret viden og der gives løbende eksempler på analytisk tekstarbejde, som på en gang er teoretisk forankrede og med et udblik på fagdidaktiske overvejelser. Endelig rummer hvert af de fire kapitler forslag til videre læsning samt studieopgaver med forslag til fx læremiddelanalyser, casestudier, udarbejdelse af studieprodukter, vejledninger, mm.

Bidragsydere: Anne Agger, Mette Vedsgaard Christensen, Rasmus Fink Lorentzen, Inger Maibom, Henrik Balle Nielsen, Charlotte Reusch og Solveig Troelsen