Tilbage

Lærerprofiler i dansk – nye mål og kompetencer 1

Basisbog

Thomas Illum Hansen , Alice Nissen

Forfattere: Thomas Illum Hansen , Alice Nissen

Del af serien Lærerprofiler i dansk - nye mål og kompetencer 

I dag forventes lærerstuderende at kunne tilrettelægge studiet af danskfaget systematisk og sammenhængende med henblik på efter endt uddannelse at kunne fremstå med en tydelig profil, fx som sproglærer. Studieaktivitetsmodellen fordrer nye undervisnings- og læringsformer i uddannelsen og stiller øgede krav til den studerendes evne til at træffe de nødvendige valg.

Bogen giver et bud på praktikken, professionsbachelorprojektet og prøveformer som gode styringsredskaber i denne proces. Bogen afsluttes med forslag til, hvordan man kan analysere, fremstille og udvikle et lærermiddeldesign til danskundervisningen såvel i praktikken som i det senere professionelle lærerarbejde. 

Bidragsydere: Thomas Illum Hansen og Alice Nissen