Tilbage

Lærerfaglige begreber, 1. udgave

Sten Larsen

Forfattere: Sten Larsen

Lærerfaglige begreber er en opslagsbog til læreruddan­nelsen. Bogen beskriver, forklarer og diskuterer begreber og teo­rier fra videnskabsfagene pædagogik, psykologi og didaktik. Bogens faglige begreber og diskussioner vil gøre læseren klogere på, hvad god undervisning er og bør være – set i lyset af folke­skolens rammer. Lærerfaglige begreber er studieoriente­ret og kan indgå i udviklingen af en professionsfaglighed. Bogen henvender sig til lærerstuderende og andre med interesse for undervisning, pædagogik og didaktik.