Tilbage

Lærerfaglige analyser

Simon Skov Fougt, Stig Toke Gissel , Lisa Marie Henderson

Forfattere: Simon Skov Fougt, Stig Toke Gissel, Lisa Marie Henderson, Joy Rebekka Lieberkind, Carsten Frank Madsen, Torben Mundbjerg, Bodil Nielsen, Conni Hesel Rickmann , Dorte Vang Eggersen

Den lærerfaglige analyse af en tekst danner baggrund for lærerens planlægning og dermed valg af aktiviteter i et undervisningsforløb. Den er samtidig en del af lærerens beredskab til at gå i dialog med eleverne i undervisningssituationen ud fra deres reaktioner på teksten undervejs.

Denne bog til lærerstuderende byder på lærerfaglige analyser af ni forskellige teksttyper.

En erindring skrevet for børn
En billedroman med et særligt samspil mellem modaliteter
En novelle fra slutningen af 1800-tallet
Et nutidigt digt om en historisk person
En podcastdokumentar om et centralt tema
En film med særlig brug af animation og lyd
En hjemmeside med camouflerede hensigter
En række korte nyhedsartikler fra Børneavisen
Et uddrag af et læremiddel til 3. klasse
I hvert kapitel er der en grundig analyse af teksten, en vurdering af dens tilgængelighed for elever og en skitse til et undervisningsforløb med teksten i centrum: Nogle forløb er til de yngste klasser, nogle til de mellemste og nogle til de ældste.

Lærerstuderende kan bruge disse kapitler som inspiration, når de selv skal lave lærerfaglige analyser som en del af danskundervisningen eller en prøve i uddannelsen. Eller når de forbereder og varetager undervisning i praktikken og senere i egen praksis som uddannede lærere.