Tilbage

Lærebog i manuelle teknikker

Anne Juul Sørensen, Gerd Lyng , Finn Elkjær Johannsen

Forfattere: Anne Juul Sørensen, Gerd Lyng, Finn Elkjær Johannsen, Hans Kromann Knudsen, Inge Ris, Lene Skytte, Lene Krøyer, Niels Jensen , Torben Halberg-

Lærebog i manuelle teknikker dækker de mest almindelige manuelle teknikker, anvendt af danske læger og fysioterapeuter - specielt High Velocity, Low Amplitude Thrust, Muskel Energi Teknik, Myofasciel Release, Maitland teknik og McKenzie teknik samt Muskelkontrol.

Bogen er bygget op med indledende afsnit, der giver en kort introduktion til emnet, en kort omtale af de beskrevne teknikker, og herefter en systematisk gennemgang af de almindeligste manuelle greb inden for de forskellige teknikker. Denne gennemgang er regionalt opdelt - columna cervicalis, columna thoracalis, extremitas superior, columna lumbalis, pelvis og extremitas inferior.

Målgruppen for bogen er læger og fysioterapeuter med interesse for muskuloskeletal medicin. Med omtalen af den teoretiske baggrund for manuel diagnostik og behandling, med beskrivelsen af den generelle undersøgelsesteknik, og med det righoldige billedmateriale, fungerer bogen således dels som en lærebog, dels som en håndbog i den kliniske hverdag.