Tilbage

Lærebog i håndterapi

Anette Enemark Larsen, Anne Karin Petersen , Alice Ørts Hansen

Forfattere: Anette Enemark Larsen, Anne Karin Petersen, Alice Ørts Hansen, Susanne Boel, Mette Sanne Kudsk Olsen, Tine Drejer Tolstrup Christensen, Sanjitha Perathepan, Helene Kissow, Anette Jäger Laursen, Christine Johnsen, Kecia Ardensø, Kim Gotfred-Iversen, Marianne Glader, Kirsten Charlotte Pedersen, Elisabeth Ingwersen, Stina Bjørnskov Jensen , Susanne Müller Mortensen

Lærebog i håndterapi beskriver de ergoterapeutiske tilgange, undersøgelser og interventioner, der kan bruges på tværs af diagnoser og uafhængigt af den kontekst personen modtager ergoterapi i. Intentionen har været at skrive en bog om praksis til praksis. At sætte ergoterapeuten i stand til at udføre en god helhedsorienteret undersøgelse og iværksætte interventioner ud fra patientens mål, behov og symptomer under hensyntagen til personen, dennes funktionsniveau og evt. restriktioner således, at patienten atter opnår at kunne udføre betydningsfulde aktiviteter.

Bogen er primært målrettet studerende og ergoterapeuter, der er nye inden for området. Men mere erfarne ergoterapeuter vil også finde inspiration i bogen eller belæg for deres praksis. Bogen kan læses samlet som en grundlæggende introduktion eller oplæring i faget, men den kan også bruges som opslagsværk.