Tilbage

Lærebog i compliance

Camilla Nowak

Forfattere: Camilla Nowak

Lærebog i compliance er den første bog på dansk, der giver en samlet indføring i compliancefunktionens baggrund, betydning og opgaver i den finansielle sektor. Bogen gennemgår regelgrundlaget og eksemplificerer den konkrete anvendelse. Den giver en overordnet introduktion til begrebet compliance og formålet med compliance.

Bogen indledes med en udredning af begrebet og formået med compliance. Dernæst gennemgås det sparsomme regulatoriske grundlag hvorefter der fokuseres på kravene til compliancefunktionen. I kapitel 4 gennemgås de områder, der er underlagt compliance, mens kapitel 5 ser på betydningen og værdien for organisationen. Samarbejdet med øvrige relevante funktioner fx risikofunktionen og intern revision, behandles i kapitel 6. Kapitel 7-9 indeholder forslag til udførelse i praksis, fx dokumentgrundlaget, arbejdsdokumenter og gennemførelse af complianceundersøgelser. Bogen afsluttes med en gennemgang af finanstilsynets rolle.

Den er praksisorienteret og eksempler anvendes løbende for at understøtte den mere teoretiske gennemgang.