Tilbage

Kvalitet og patientsikkerhed

Jan Mainz, Søren Paaske Johnsen , Charlotte Allerød

Forfattere: Jan Mainz, Søren Paaske Johnsen, Charlotte Allerød, Mette Alsbjerg Jensen, Paul Daniel Bartels, Sabina Bay Hermansen, Søren Bie Bogh, Martin Elhard Bommersholdt, Anne Mette Falstie-Jensen, Kristine Bondo Glavind, Niels Højberg, Erik Jylling, Elin Kallestrup, Inge Kristensen, Kent Kristensen, Klaudia Kristensen, Solvejg Kristensen, Janus Laust Thomsen, Henriette Lipczak, Jeppe Mainz, Sine Mainz, Anna-Marie Bloch Münster, Lisbeth Nielsen, Søren Obed Madsen, Erik Riiskjær, Anette Sloth, Rikke Søgaard, Jan Brink Valentin, Søren Valgreen Knudsen, Rikke von Benzon Hollesen , Jens Winther Jensen

Hvordan sikrer vi et systematisk arbejde med kvalitet og patientsikkerhed i det danske sundhedsvæsen? Der er en stigende ulighed i sundhed og en øget sygdomsbyrde med især kroniske sygdomme og en stigende ældrebefolkning, ligesom 10% af alle patienter udsættes for en alvorlig utilsigtet hændelse. Samtidig tabes mange økonomiske ressourcer på gulvet på grund af dårlig kvalitet og svigtende patientsikkerhed. Disse udfordringer kan afhjælpes med systematisk arbejde med kvalitet og patientsikkerhed som i bogen er beskrevet af førende danske forskere og klinikere.

Bogen henvender sig til alle sundhedsfaglige uddannelser på både universiteterne og på professionshøjskolerne, og den er i høj grad også relevant til kurser i faglige organisationer og videnskabelige sammenslutninger. Konkret er bogen især henvendt til læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, bioanalytikere, radiografer, jordemødre, psykologer og social- og sundhedsassistenter. Den kan også læses med stort udbytte af politikere og ledere på alle niveauer.

Kvalitet og patientsikkerhed dækker alle relevante begreber, metoder og gældende terminologi i det samlede sundhedsvæsen – fra kommunerne over praksissektoren til hospitalerne..