Tilbage

Kvalitative metoder

En grundbog

Kirsten Hastrup, Anne-Kirstine Mølholt , Martyn Hammersley

Forfattere: Kirsten Hastrup, Anne-Kirstine Mølholt, Martyn Hammersley, Bent Flyvbjerg, Jakob Steensig, Barbara Czarniawska, Kennet Lynggaard, Pirkko Raudaskoski, Norman Denzin, Peter Dahler-Larsen, Bo Jacobsen, Charlotte Baarts, Henrik Kaare Nielsen, Søren Kristiansen, Benny Karpatschof, Thomas Szulevicz, Hans Hauge, Lis Højgaard, Svend Brinkmann, Casper Bruun Jensen, Dorte Marie Søndergaard, Louise Phillips, Bente Halkier, Morten Frederiksen, Merete Watt Boolsen, Birger Steen Nielsen, Judy Gammelgaard , Lene Tanggaard

Kvalitative metoder belyser, hvordan mennesker oplever og beretter om verden, hvordan de agerer, og hvordan menneskelige fænomener fremtræder og udvikler sig i komplekse sammenhænge. Metoderne er på forskellig vis egnede til at beskrive, forstå, fortolke og analysere den menneskelige erfarings mange nuancer og kvaliteter. De kvalitative metoder har været i hastig vækst i human- og samfundsvidenskaberne i de seneste ca. 25 år, og forskere har på tværs af faggrænser udviklet et væld af forskellige teknikker, tilgange og perspektiver.

I denne 3. udgave er samtlige kapitler reviderede og opdaterede. Bogen inkluderer et nyt kapitel om kvalitative forløbsstudier samt et nyt kapitel om uddannelse i kvalitativ metode. I takt med udbredelsen af kvalitative metoder og undersøgelser er det mere vigtigt end nogensinde at udvikle det kvalitative forskningshåndværk. Denne bog tilbyder et overblik over typiske, kvalitative metoder, og hvordan disse anvendes i dansk og international kontekst.

Bogens 30 kapitler giver en indføring i de kvalitative metoders teori, men lægger først og fremmest vægt på konkret at beskrive den håndværksmæssige kunnen, som præger indsigtsgivende kvalitative studier. Bogen er velegnet for både studerende og erfarne kvalitative forskere.

Svend Brinkmann er professor ved Aalborg Universitet.

Lene Tanggaard er rektor på Designskolen i Kolding og professor ved Aalborg Universitet.