Tilbage

Kvalitativ analyse - syv traditioner

Syv traditioner

Tea Torbenfeldt Bengtsson, Ditte Andersen , Jakob Demant

Forfattere: Tea Torbenfeldt Bengtsson, Ditte Andersen, Jakob Demant, Aksel Tjora, Signe Ravn, Søren Kristiansen, Margaretha Järvinen, Allan Dreyer Hansen, Nils Gilje, Marie Bruvik Heinskou, Nanna Mik-Meyer, Lise Justesen, Kaspar Villadsen , Lene Tanggaard

Samfundsvidenskabelig analyse tager afsæt i teori og forskningsmetode og har som formål at drage konklusioner ud af et indsamlet datamateriale. Den analytiske proces afhænger af, hvilket perspektiv og hvilke grundantagelser man gør brug af. Denne bog viser helt konkret, hvordan man analyserer et kvalitativt materiale med afsæt i syv af de mest udbredte analytiske perspektiver:

- Symbolsk interaktionisme

- Fænomenologi

- Hermeneutik

- Grounded Theory

- Narrativ analyse

- Diskursanalyse

- ANT-baseret analyse

Bogens kapitler er skrevet af førende kvalitative forskere, som præsenterer de syv perspektiver og viser, hvilke konkrete empiriske strategier de hver især lægger op til.

Redigeret af Margaretha Järvinen, professor på Sociologisk Institut, KU, og Nanna Mik-Meyer, professor ved SFI.