Tilbage

Kunst, krop og terapi

Helle Winther, Jim Toft , Simo Køppe

Forfattere: Helle Winther, Jim Toft, Simo Køppe, Hanne Stubbe Teglbjærg, Bent Rosenbaum, Reinhard Stelter, Christel Trøstrup, Birgit Bundesen, Martin Tidén, Hanne Mette Ochsner Ridder, Ellen Foyn Bruun, Kjersti Zakariassen Fosse, Thea Toft Amholt, Anne Kirstine Bovbjerg, Lea Isabel Sidenius, Maise Johansen , Louise Gottlob Baumgarten

Alle menneskets erfaringer er forbundet med sanselige oplevelser. Livet leves igennem kroppen, og det er igennem den sansende krop, at vi kan få oplevelsen af at ”finde hjem”. Mennesket har også til alle tider søgt indsigt, velvære og følelsesmæssig frihed igennem kunstneriske udtryk. Ideen om, at kunst, krop og terapi er nært forbundne, er ikke ny, og alligevel åbner denne bog nye veje.

Kunst, krop og terapi portrætterer terapiformer, som kan bruges til mange målgrupper. Forfatterne, der er forskere, undervisere og praktikere, viser med udgangspunkt i teori, forskning og konkrete cases, hvordan kroppen og kunsten kan bruges i terapeutisk arbejde. Læseren får indblik i internationalt etablerede terapiformer som danseterapi, musikterapi, dramaterapi, billedkunstterapi, legeterapi og kropspsykoterapi – og i mere nyudviklede tilgange som skriveterapi, naturterapi og familieidræt i en terapeutisk setting.

Kunst, krop og terapi demonstrerer de store potentialer i disse mange terapiformer, og samtidig viser bogen på en konkret og praktisk anvendelig måde, hvordan man som professionel kan arbejde med helhedsorienterede, kropslige og kunstneriske tilgange til terapi. Den er derfor vigtig læsning for terapeuter, pædagoger, undervisere, mentorer, psykologer, kontaktpersoner og praktikere, der søger at give plads til det sanselige og kunstneriske i deres praksis. Den kan også læses af undervisere og studerende på nordiske uddannelser med fokus på psykologi, bevægelse, terapi, musik, kunst og idræt. Endelig kan den give indsigt til alle, som har interesse i selv at begive sig ind i det terapeutiske univers, som bogen åbner.