Tilbage

Kultursociologi og kulturanalyse

Michael Hviid Jacobsen, Pernille Tanggaard Andersen , Johannes Andersen

Forfattere: Michael Hviid Jacobsen, Pernille Tanggaard Andersen, Johannes Andersen, Carsten Kronborg Bak, Lotte Bloksgaard, Anne Leonora Blaakilde, Svend Brinkmann, Kirsten Drotner, Billy Ehn, Rasmus Christian Elling, Sigtona Halrynjo, Marie Bruvik Heinskou, Richard Jenkins, Thomas Johansson, Inge Kryger Pedersen, Eva Ladekjær Larsen, Lasse Suonperä Liebst, Gunnar Lind Haase Svendsen, Orvar Löfgren, Bolette Moldenhawer, Anders Petersen, Niels Rosendal Jensen, Bjørn Schiermer Andersen, Ove Sernhede, Christian Stenbak Larsen, Jesper Strandgaard Pedersen, Sara Malou Strandvad, Henrik Vardinghus-Nielsen , Lilli Zeuner

Kultur er et mangfoldigt begreb og dækker vidt forskellige ting som kunstgenstande, sociale omgangsformer og forskellige landes karaktertræk. Samtidig er kultur et uomgængeligt begreb i samfundsvidenskaben, hvor kultur kan forklare mange sociale fænomener.

Denne bog giver en bred introduktion til kultursociologi og kulturens betydning for det sociale liv under tre temaer:

  • Kulturbegrebet i teori og praksis
  • Kultur som samfundsindretning
  • Kultur, sundhed og det hele liv

Bogen er redigeret af Michael Hviid Jacobsen, professor på AAU, og Pernille Tanggaard Andersen, lektor på SDU, og rummer bidrag fra sociologer i Danmark, Norge, Sverige og England.