Tilbage

Kroppen i fokus

Kirsten Hede , Paul Paludan-Müller

Forfattere: Kirsten Hede , Paul Paludan-Müller

Her er bogen som kombinerer biologi og idræt på en ny måde. Som baggrund for bogens mange forskellige temaer gennemgås relevante fysiologiske systemer som åndedræt, kredsløb, muskler, nerver, bevægeapparatets knogler, led og sener samt madens indholdsstoffer.

Bogens primære målgruppe er elever på studieretninger hvor Biologi A og Idræt B mødes i et samspil. Den kan også anvendes til Idræt B og give inspiration til studieretningsprojekter. Den kan desuden anvendes på uddannelser med fysiologisk/idrætsligt indhold, på højskoler med idrætslinjer og af idrætsudøvere som ønsker en dybere forståelse af kroppens reaktioner på træning og konkurrence.

Bogen er skrevet af to erfarne gymnasielærere, Kirsten Hede og Paul Paludan-Müller, som har undervist i begge fag i en årrække.