Tilbage

Kriminologi

- en introduktion

Maria Bislev, Kasper Bisp Hansen , Susanne Clausen

Forfattere: Maria Bislev, Kasper Bisp Hansen, Susanne Clausen, Henrik Day Poulsen, Jakob Demant, Thomas Elholm, Beth Grothe Nielsen, Nadja Kirchhoff Hestehave, Michael Hviid Jacobsen, Jonas Mannov, Kim Møller, Sune Qvotrup Jensen, Anne-Stina Sørensen, Vibeke Vindeløv , Kristian Walther

Den første danske indføring i krimonologi som samfundsvidenskabeligt forsknings- og undervisningsfelt.

Bogen giver en grundig indføring i kriminalitetens verden og dens udvikling i Danmark samt et overblik over de strafferetlige principper, der gør sig gældende her i landet. Desuden præsenteres de væsentligste kriminologiske teorier, og der se på, hvordan de teoretiske indsigter kommer til udtryk i kriminalitetens virkelighed. Endelig sætter bogen fokus på en række temaer, som er centrale for kriminologien, bl.a. bander, narkotika og psykisk sygdom, og gennemgår de forskellige tiltag inden for forebyggende og straf, som bl.a. Kriminalforsorgen varetager.