Tilbage

Kostvejledning

Teorier, metoder og perspektiver

Katherine O'Doherty Jensen, Torsten Sonne , Peter Plant

Forfattere: Katherine O'Doherty Jensen, Torsten Sonne, Peter Plant, Ulla Pedersen, Margrete Meldgaard, Rikke Ellekilde Kofoed Larsen, Lenette Nielsen, Marianne Boll Kristensen, Sofie Wendelboe, Mulle Signe Nielsen, Lise Søgaard Lund, Anette Due, Marianne Søgaard Andersen, Anette Schulz, Annemarie Varming, Søren Christensen, Agnete Hoffmeyer, Lea Bjerre , Annette Kragh

Hvad kræver det at imødekomme de mange udfordringer, der opstår i en kostvejledningsproces?

Hvilke kostvejledningsteorier, -metoder og -perspektiver kan kostvejlederen anvende?

Hvorfor er det relevant at opnå indsigt i kostvejledningens kompleksitet?

Kostvejledning – teorier, metoder og perspektiver behandler spørgsmål som disse og belyser kostvejledningens kompleksitet i tre forskellige dele. Del ét omhandler overvejelser, som kostvejlederen ofte vil have nytte af at gøre sig, inden selve kostvejledningen begynder. Del to indeholder forskellige vejledningsteorier og samtalemetoder med dertilhørende praktisk anvendelige samtaleteknikker og modeller, som kan benyttes til udførelsen af selve kostvejledningen, og del tre omfatter en række perspektiver til inspiration for arbejdet med persongrupper med særlige udfordringer.

Denne lærebog skal betragtes som en arbejdsbog og bogens kapitler kan benyttes som udgangspunkt for øvelser og eksperimenter i en simuleret eller virkelig vejledningspraksis. Den er et bidrag til at inspirere studerende på Ernærings- og sundhedsuddannelserne samt andre fagprofessionelle, til at reflektere over og udvikle egen kostvejledningspraksis.