Tilbage

Køn, seksualitet og mangfoldighed

Steen Baagøe Nielsen (red.), Gitte Riis Hansen (red.) , Anette Erlandson Pedersen (red.)

Forfattere: Steen Baagøe Nielsen (red.), Gitte Riis Hansen (red.) , Anette Erlandson Pedersen (red.)

Temaerne køn, seksualitet og mangfoldighed kræver ny opmærksomhed i disse år. Der er sket meget siden 1950'ernes dominerende forestillinger om et ideelt fungerende kønsrollemønster med faderen som familiens forsørger og den hjemmegående husmoder med særligt ansvar for omsorg for børn, syge og gamle. De efterfølgende årtier har budt på en ligestillingsudvikling med langt flere kvinder på arbejdsmarkedet, hyppigere skilsmisser, ungdomsoprør, seksuel frigørelse og kvindekamp. I dag overgår unge kvinders uddannelsesniveau mænds, og der er langt flere kvinder i både politik og ledelse og mere omsorgsfulde fædre i hjemmene. Vi ser nye kønsidentiteter og anerkendelse af seksuelle minoriteter, og der er generelt en langt større mangfoldighed og tolerance, men også nye udfordringer og kampe om muligheder og rettigheder. På pædagoguddannelsen og i den pædagogiske sektor som helhed møder man disse forandringer direkte. De påvirker børns og andre borgeres hverdagsliv og skaber behov for pædagogiske diskussioner og en mere refleksiv og vidensbaseret praksis. Denne bog understøtter sådanne diskussioner gennem at formidle nye teoretiske indsigter, som relateres til praksisnære udfordringer. Bogen diskuterer en række af de opbrudstendenser, som udfordrer såvel den pædagogiske praksis som de traditionelle, dominerende eller kulturelt selvfølgelige omgangsformer, der er knyttet til køn, familie og seksualitet. Gennem ny viden og aktuelle observationer peger bogen på muligheder og nye veje til at håndtere og understøtte ligestilling og mangfoldighed i den pædagogiske praksis. I denne 2. udgave af bogen er nye kapitler kommet til, og alle tidligere kapitler er gennemskrevet med henblik på at integrere ny viden, nye forskningsrapporter, nye tiltag på lovgivningsområdet og ikke mindst nye samfundstendenser, bl.a. #MeToo-bevægelsen. Bidragsydere: Stine Thidemann Faber, Cecilie Birket-Smith, Lise Rolandsen Agustin, Heidi Bech Roesdahl, Sisse Winther Oreskov, Anna Busk Rasmussen, Anna Ørnemose Rasmussen, Cecilie Nørgaard, Allan Westerling, Leif Askland, Anne Trine Larsen, Eva Thestrup Overvad, Helle Meyer, Julie Skjelborg Frederiksen, Nadia Berith Langagergaard, Iram Khajawa, Luis Lisa Rasmussen, Arnfinn Jomar Andersen og Jette Eriksen.