Tilbage

Køn og ligestilling

i samfundsfagligt perspektiv

Anna Storr-Hansen, Kia Ditlevsen , Tine Studstrup

Forfattere: Anna Storr-Hansen, Kia Ditlevsen , Tine Studstrup

12-talspiger, speltmødre og tabermænd: Samfundsdebatten er igen og igen ramme for diskussioner om køn og ligestilling. Køn spiller nemlig en vigtig rolle for både individer og samfund på mange forskellige måder.

Køn påvirker børn i daginstitutioner og skoler.
Køn har betydning for vores uddannelsesvalg og for, hvad vi kommer til at tjene i løn.
Mænd og kvinder stemmer forskelligt til folketingsvalg.
Køn påvirker velfærdsstaten.
Køn er væsentlig faktor i krige, konflikter og udvikling verden rundt.

Køn og ligestilling behandler med køn som indgangsvinkel en lang række samfundsfaglige problematikker og centralt kernestof om identitet, ideologier, demokratisk deltagelse, velfærd, arbejdsmarked, globalisering og international politik.