Tilbage

Køn, magt og mangfoldighed

Lise Lotte Hansen, Signe Arnfred , Line Skovgaard Juhl

Forfattere: Lise Lotte Hansen, Signe Arnfred, Line Skovgaard Juhl, Christina Hee Pedersen, Christel Stormhøj, Iben Charlotte Aamann, Rikke Andreassen, Anna Maria Collin Hansen, Cecilie Aaby, Christina Dalsgaard Clausen, Lene Bull Christiansen, Hanne Marlene Dahl, Mette Marie Stæhr Harder, Yvonne Mørck, Kenneth Reinicke, Rashmi Singla , Christina Naike Runciman

Bogen giver et aktuelt indblik i moderne kønsforskning. Den viser spændvidden i forskningsområdet, som handler om alt fra social dumping over unge fædre og kvindegrupper i Folketinget til køn, race og etnicitet. Det er en bog til dig, der vil være up to date med den aktuelle køns- og feminismeforskning. I Køn, magt og mangfoldighed diskuterer forfatterne nogle af de spørgsmål, som er aktuelle i 2010’ernes køns- og ligestilingsdebat:
Hvad er køn? 
Hvorfor er der stadig uligestilling? 
Kan der skabes fællesskab og forandring? 
Hvad er et ligestillet og retfærdigt samfund? 
Hvor er kønsforskningen i alt dette?

Kønsforskning er i sit udgangspunkt tværfagligt, og gennem inddragelse af andre faggrene, f.eks. statskundskab, sociologi, antropologi, kommunikation og psykologi, spreder Køn, magt og mangfoldighed sig over alle dele af samfundetv