Tilbage

Kompetencer i dansk

Jeppe Bundsgaard, Eva Terese Christiansen , Sanne Harder Flamant

Forfattere: Jeppe Bundsgaard, Eva Terese Christiansen, Sanne Harder Flamant, Thorkild Hanghøj, Rasmus Fink Lorentzen, Karen Monrad, Helle Rørbech , Betina Poulsen

Hvad skal eleverne lære i det senmoderne samfund? Hvorfor? Og hvordan?

Kompetencer i dansk præsenterer en kompetenceorienteret tilgang til disse spørgsmål. Bogen leverer et bud på, hvordan danskfaget kan bidrage til, at eleverne udvikler nogle af de væsentligste kompetencer i det senmoderne samfund. Kompetencer i dansk behandler bl.a. emner som litteratur, kommunikation, sociale netværk, læringsspil, gruppearbejde, evaluering og interkulturelle kompetencer. Til bogen er knyttet hjemmesiden www.kompetenceridansk.dk.