Tilbage

Kommunikationskultur

Samtaler i pædagogisk arbejde

Susanne Idun Mørch

Forfattere: Susanne Idun Mørch

Forfatteren fokuserer på den professionelle samtale og pædagogens særlige rolle og position heri. Bogen relaterer sig til pædagogers hverdagspraksis både på teoretisk og praktisk niveau. Pointen er, at samtaler i det pædagogiske arbejde aldrig må blive rutineprægede og lette, men til stadighed må involvere pædagogens samlede opmærksomhedsfelt. Pædagogen må oparbejde kulturel opmærksomhed på og bevidsthed om kommunikationskultur.

Se supplerende materiale på bogens hjemmeside her