Tilbage

Kommunikationshandicap

i et pædagogisk og psykologisk perspektiv

Jesper Dammeyer , Louise Bøttcher

Forfattere: Jesper Dammeyer , Louise Bøttcher

Omkring 15 procent af den danske befolkning har funktionsnedsættelser, og mange af dem kæmper med sproglige og kommunikative vanskeligheder.

Kommunikationshandicap introducerer til menneskets sproglige og kommunikative udvikling generelt. I lyset af dette beskriver bogen, hvordan sprog og kommunikation kan udtrykke sig anderledes eller blive forsinket hos mennesker med forskellige typer af medfødte og erhvervede funktionsnedsættelser, herunder en grundlæggende forståelse af hvad kommunikationshandicap er, hvilke pædagogisk-psykologiske problemstillinger der typisk opstår, og hvordan de kan afhjælpes.

Bogen tager udgangspunkt i de konkrete og praktiske problemstillinger, professionelle og pårørende støder på. Fra dette perspektiv beskriver den, hvordan man kan mindske de konsekvenser, som sproglige og kommunikative vanskeligheder kan have for personens sociale og kognitive funktion, men også hvordan arbejdet med kommunikationshandicappet kan være med til at skabe udviklingsmuligheder for personen bredere set.