Tilbage

Kommunalret

Jens Garde , Karsten Revsbech

Forfattere: Jens Garde , Karsten Revsbech

Bogen behandler to emner inden for kommunalretten; kommunalfuldmagten og tilsynet med kommunerne. Disse to emner er interessante i samspil, dels fordi øget decentralisering af opgaver betyder mere tilsyn, og dels fordi de udgør to hovedemner inden for kommunalretten.