Tilbage

Kommunal økonomisk styring

på det sociale område

Steen Juul Hansen, Jacob Christensen , Claus-Arne Hansen

Forfattere: Steen Juul Hansen, Jacob Christensen, Claus-Arne Hansen, John Klausen, Henrik Thim Drewniak, Ida Schrøder, Peter Bundesen , Allan Klitmøller

Denne bog retter fokus mod den økonomiske styring af det sociale område, der finder sted i kommunerne. Der introduceres til styringen af den offentlige sektor, til de handlingsrationaler, der ligger til grund for de anvendte styreformer, samt fordelingen af opgaver og økonomiske byrder mellem stat og kommuner. Der er også fokus på kommunernes interne økonomiske styringsredskaber, såsom budgetter, mål- og rammestyring, BUM-modeller og kontrakter, og på sagsbehandlernes økonomiske overvejelser i sagsbehandlingen. Bogens afsluttende kapitler omhandler datagrundlaget for den økonomiske styring samt implementering af politiske beslutninger.

4. udgave er ajourført i forhold til lovgivning, data og inddragelse af nye relevante undersøgelser og bøger. Temaerne i de enkelte kapitler bliver desuden bragt tættere på socialrådgiverens praksis gennem eksempler, der peger på betydningen af økonomisk styring for det daglige arbejde.

Kommunal økonomisk styring – på det sociale område er primært rettet mod grund- og diplomuddannelserne for socialrådgivere, men kan også anvendes på de øvrige sociale og pædagogiske mellemlange videregående uddannelser.

Forfatterne er lektorer i enten samfundsvidenskab eller socialret, og flertallet underviser på landets socialrådgiveruddannelser.