Tilbage

Kognitiv terapi

Nyeste udvikling

Bodil Leth Thomsen, Camilla Grønlund , Dorte Damm

Forfattere: Bodil Leth Thomsen, Camilla Grønlund, Dorte Damm, Krista Margrethe Nielsen Straarup, Lise Jind, Merete Metz Mørch, Mikkel Arendt, Nicole K. Rosenberg, Per Nielsen, Vibeke Fuglsang Bliksted, Christian Møller Pedersen, Torben Østergaard Christensen, Tina Holm Nyland, Allan Blaabjerg, Jacob Piet, Lisbeth Frostholm, Andreas Bak Schröder, Hjalti Jonsson, Søren Søberg Hansen, Sanne Kjær Vandborg, Mette Kerzel Duel, Birgit Egedal Bennedsen, Malene Klindt Bohni, Morten Vejs Willert, Janne Hertz, Steffen Røjskjær, Christina Schlander, Louise Meldgaard Bruun, Monica Trærup, Mette Outtrup Braad, Lone Overby Fjorback , Paul Gilbert

Bogen er en efterfølger til Kognitiv terapi - modeller og metoder fra 2005. I denne bog præsenteres dels opdateret kognitiv terapi ved de fleste psykiske lidelser hos voksne, dels en række af de væsentligste såkaldt tredjebølge bidrag til behandling. Bogen indeholder f.eks. kognitiv terapi ved misbrug, skizofreni, affektive lidelser, angsttilstande, spiseforstyrrelser, ADHD, ludomani, arbejdsrelateret stress og kapitlet om mindfulness, ACT, positiv psykologi, "compassion focused therapy" og neuropsykologi. Bogen giver såvel en teoretisk forståelse af de enkelte lidelser som praktiske kliniske anvisninger på vurdering og behandling. Der er endvidere skemaer til klinisk brug til alle kapitler, der kan downloades fra HRs hjemmeside.

Kognitiv terapi redigeres at to kapaciteter på omådet: Nicole K. Rosenberg, chefpsykolog, leder af Klinik for angstlidelser ved Aarhus Universitetshospital og adjungeret professor. Mikkel Arendt, cand.psych, PhD, post.doc forsker og ansat ved Klinik for Angstlidelser, Århus Universitetshospital.