Tilbage

Klinisk vejledning og pædagogisk kompetence

i professionsuddannelser

Astrid Scheibel, Ulla Mulbjerg , Kirsten Eeg

Forfattere: Astrid Scheibel, Ulla Mulbjerg, Kirsten Eeg, Bente Reggelsen, Helle Brøbecher, Lisbeth Kabell Nissen, Dorte Nielsen, Kim Pedersen, Ingrid M. Sørensen, Steen Høyrup, Birgit Huus Jensen, Susanne Winther Sørensen , Kirsten Roelsgaard

Klinisk vejledning og pædagogisk kompetence udspringer af det øgede fokus på den kliniske uddannelse i de sundhedsfaglige professionsuddannelser, og de krav der er formuleret i bekendtgørelsen om uddannelse af kliniske vejledere.

Bogen indeholder en grundig introduktion til centrale pædagogiske temaområder, teorier og begreber, der har betydning for læring i klinisk praksis. Den gennemgående intention er at skabe en teoretisk baggrund og belyse den betydning, det har at integrere denne forståelse i tilrettelæggelsen af rammer og vilkår for de studerendes læring i den kliniske uddannelse.

Klinisk vejledning og pædagogisk kompetence belyses ud fra et flerfagligt perspektiv, hvilket afspejles i både redaktørernes og forfatternes uddannelsesmæssige baggrund.