Tilbage

Klinisk sundhedspsykologi

Bobby Zachariae, Erik Friis-Hasché , Klaus Witt

Forfattere: Bobby Zachariae, Erik Friis-Hasché, Klaus Witt, Mimi Yung Mehlsen, Per Klausen Fink, Raben Rosenberg, Søren Frølich, Torben Jørgensen, Bo Netterstrøm, Mikael Thastum, Mikkel Arendt, Lisbeth Frostholm, Kaj Sparle Christensen, Marianne Rosendal, Andreas Bak Schröder, Tina Carstensen, Niels Christian Hvidt, John Weinman, Palle Carlsson, Lene Vase, Charlotte Ulrikka Rask, Ea Bøhm Jepsen, Birthe Valbjørn, Berit Kjærside Nielsen , Dorothy Wade

Klinisk sundhedspsykologi har fokus på interaktionen mellem følelser, tanker og handlinger i forbindelse med sundhed og sygdom. Det tværprofessionelle danske forfatterpanel tager udgangspunkt i det danske sundhedsvæsen og den danske folkesundhedstradition, men bogen afspejler også sundhedspsykologien, som den defineres internationalt.

Bogens kapitler er grupperet i seks hovedtemaer:      

  • Sundhedspsykologiske perspektiver på sundhed, sygdom og funktion
  • Psykologiske reaktioner ved stress, angst, smerte og belastninger
  • Sundhedspsykologisk fokus på patient, behandler og kommunikation
  • Sundhedspsykologiske interventioner og sundhedsfremme
  • Særlige patientgrupper
  • Almen psykologisk ordforklaring

Målgruppen er primært de studerende ved sundhedsvidenskabelige og psykologiske uddannelser, som ønsker en bred indsigt i sundhedspsykologiske termer og problemstillinger. Endelig kan bogen inspirere til en tværfaglig tilgang til sundhedspsykologiske problemstillinger, som ofte er relevant for psykologer, læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, tandlæger, kiropraktorer og socialrådgivere.