Tilbage

Klinisk reumatologi

Bente Danneskiold-Samsøe, Berit Schiøttz-Christensen , Birgit Juul-Kristensen

Forfattere: Bente Danneskiold-Samsøe, Berit Schiøttz-Christensen, Birgit Juul-Kristensen, Christian Couppé, Eva Ejlersen Wæhrens, Finn Elkjær Johannsen, Hans Lund, Henning Bliddal, John Marquardt, Kirstine Amris, Mette Harreby, Pekka Helin, Per Kjær, Per Hølmer, Søren Jacobsen, Troels Herlin, Bente Rona Jensen, Mikael Boesen, Cecilie von Bülow, Robin Christensen, Karen Ellegaard, Marius Henriksen, Lars Juul, Karen Søgaard, Morten Høgh, Louise Møldrup Nielsen, Kristina Tomra Nielsen, Jeanette Reffstrup Christensen, Birthe Bonde, Bente Langdahl, Søren Thorgaard Skou, Michael Skovdal Rathleff, Mette Jensen Stochkendahl, Maja Melballe Jensen, Anders Føhrby Overgaard, Lars Erik Kristensen, Inge Skovby Hansen, Linette Pehrson, Trine Seneca, Thorvaldur Skuli Palsson, Mette Aadahl, Pernille Hurup Duhn, Connie Ziegler, Annette Bøllehuus, Mette Hedeboe, Mia Glerup, Grith Eng , Kristian Zobbe

Klinisk reumatologi tager udgangspunkt i de problemstillinger, den viden og de spørgsmål, som ergo- og fysioterapeuter stiller i relation til reumatologien. Bogen giver læseren en dybdegående indsigt i de reumatologiske problemstillinger og de tilhørende fysio- og ergoterapeutiske muligheder, der findes.

Denne 3. udgave af lærebogen udmærker sig ved en yderligere fokusering på den viden, som ergoterapeuter og fysioterapeuter behøver i deres kliniske arbejde. Der er tilstræbt stor tværfaglighed repræsenteret ved mange kapitler, og foruden de tværfaglige videnskabelige aspekter er der fortsat også lagt vægt på en meget pædagogisk fremstilling. Det er håbet at fremme god og optimal diagnostik, behandling og rehabilitering i forbindelse med bevægeapparatets almindelige sygdomme.

Klinisk reumatologi henvender sig primært til ergo- og fysioterapeutstuderende i Danmark og de øvrige skandinaviske lande, men også de færdiguddannede terapeuter, læger og andre faggrupper kan have stor nytte af den.