Tilbage

Klinisk nuklearmedicin

Ali Asmar, Louise Schouborg Brinth , Lars Christian Gormsen

Forfattere: Ali Asmar, Louise Schouborg Brinth, Lars Christian Gormsen, Søren Hess, Helle Damgaard Zacho, Ian Law, Jann Mortensen, Lena Specht, Lars Thorbjørn Jensen, Søren Møller, Anne Kiil Berthelsen, Annika Loft Jakobsen, Oke Gerke, Annette Hougaard Chakera, June Anita Ejlersen, Philip Hasbak, Allan Hjalmar Dyg Johansen, Per Borghammer, Otto Mølby Henriksen, Ronan Martin Griffin Berg, Barbara Malene Fischer, Trine Borup Andersen, Kirsten Bouchelouche, Lars Jødal, Bent Kristensen, Claus Madsen, Christian Haarmark Nielsen, Martin Krakauer, Peter Oturai, Anne Kirstein Arveschoug, Tine Gregersen, Karin Hjorthaug, Peter Frøhlich Staanum, Morten Damgaard, Andreas Birkedal Glenthøj, Helle Westergren Hendel, Mads Radmer Jensen, Lars Møller Pedersen, Inge Marie Svane, Malene Grubbe Hildebrandt, Mikkel Holm Vendelbo, Naja Liv Hansen, Johan Olof Löfgren, Christian Høyer, Lise Borgwardt, Jørgen Frøkier, Mie Holm Vilstrup, Charlotte Birk Christensen, Ole Lajord Munk, Danijela Dejanovic, Claire Anne Fynbo, Søren Holm, Markus Nowak Lonsdale, Lars Poulsen Tolbod, Lise Falborg, Helle Planck Jensen, Mikael Jensen, Stine Maria Jentoft Kramer, Hanne Marie Nellemann , Anne Lerberg Nielsen

For at bedrive god nuklearmedicin er det vigtigt, at man har viden om og forståelse af fysiologi og patofysiologi, strålebiologi og strålehygiejne samt måleteknik og metodevurdering. Samtidig er læring inden for specialet i høj grad baseret på mesterlære, mønstergenkendelse og praktisk anvendelse af den teoretiske viden.
I denne 3. udgave af Klinisk nuklearmedicin har vi derfor valgt også at fokusere på en praktisk tilgang til tolkning baseret på forfatternes ekspertviden, best practice, relevante tærskelværdier og eksempler. Bogen er opbygget i tre dele:
Organer: anvendelse af nuklearmedicin med udgangspunkt i organsystemer
Nuklearmedicin på tværs: de nuklearmedicinske metoder
Den nuklearmedicinske værktøjskasse: de grundlæggende redskaber såsom lægemidler og statistik
Bogen henvender sig til alle med interesse for specialet.
Denne 3. udgave af Klinisk nuklearmedicin er udgivet i et samarbejde mellem Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin og forlaget Munksgaard.