Tilbage

Klinik, 2. udgave

Grundbog i sygepleje

Lise Lotte Hørby Jørgensen, Merete Gregersen , Susanne Jastrup

Forfattere: Lise Lotte Hørby Jørgensen, Merete Gregersen, Susanne Jastrup, Anne Kudsk Fallesen, Jette Lindegaard Pedersen, Dorte Lindstrøm Vilstrup, Lotte Løntoft Mathiesen, Marianne Spile, Helle Greve, Ingrid Poulsen, Mette Holst, Bjarne Stenger Elholm, Mette Kirstine Wagner, Gitte Juul Hansen, Lene Koldborg, Kirsten Lavi Givard, Birgitte Lichtenstein, Niels Sandholm Larsen, Dorte Helving Rasmussen, Lene Nissen, Bodil Sestoft, Nanna Kappel, Jane Willemoes-Petersen, Mette Glindorf, Ulla Skræp, Charlotte Bjerg Sand Riis, Bodil Forman, Lene Munck, Pernille Langkilde, Helen Schultz, Inge Pedersen, Hanne Mainz, Britta Fuhlendorff, Karin Bundgaard Mikkelsen, Merete Lehmkuhl, Anne-Lisbeth Pedersen, Bente Rindom, Gitte Vittrup, Lotte Brøndum Kjelstrup, Trine Louise Stougaard Madsen, Eva Charlotte Toth , Nina Tvistholm

Dette er 2. udgave af Klinik - grundbog i sygepleje. Bogen er en introduktion til klinisk sygepleje, og målet er, at sygeplejestuderende får et godt grundlag for at arbejde systematisk, vidensbaseret og situationsbestemt med centrale kliniske sygeplejefaglige problemstillinger.

Bogen er målrettet til professionsbachelorniveau, især i forhold til emnevalg, niveau, formelle krav og læringsudbytte på de første to studieår. Men bogen kan bruges i hele grunduddannelsen, bl.a. som reference i opgaver og til opslag om specifikke emner.

Klinik - grundbog i sygepleje er en del af serie på tre grundbøger, hvor der samlet er fokus på, at den studerende understøttes i en kritisk, analytisk tilgang til stoffet, og at den studerende får indsigt i de sammenhænge, hvor sygepleje læres og udøves.

Alle kapitler i bogen er fagfælledømt af eksperter med specialviden.