Tilbage

Klassisk og moderne psykologisk teori

Bo Jacobsen, Mimi Yung Mehlsen , Allan Holmgren

Forfattere: Bo Jacobsen, Mimi Yung Mehlsen, Allan Holmgren, Benny Karpatschof, Bjarne Sode Funch, Boje Katzenelson, Carsten René Jørgensen, Christian Gerlach, Dan Zahavi, Henrik Høgh-Olesen, Henrik Skovlund, Ivy Schousboe, Jan Tønnesvang, Jens Rasmussen, Johs. Mørk Pedersen, Judy Gammelgaard, Klaus Nielsen, Lars Hem, Lisbeth Harms, Morten Overgaard, Nicole K. Rosenberg, Peter Krøjgaard, Peter la Cour, Pia Skogemann, Seth Chaiklin, Simo Køppe, Susan Hart, Svend Brinkmann, Thor Grünbaum, Randi Starrfelt, Søren Kyllingsbæk, Axel Larsen, Simon Nørby , Inger Jensen

Klassisk og moderne psykologisk teori er en indføring i psykologiens centrale teorier, personer, temaer og begreber.

Bogens første del er en kronologisk gennemgang af psykologiens udvikling fra 1879, hvor Wilhelm Wundt etablerede det første psykologiske laboratorium, til nutidens dominerende teorier og begreber. Bogens anden del er bygget op om centrale temaer i psykologien og her introduceres læseren til teorier om bl.a. tilknytning, bevidsthed og selvet.

Klassisk og moderne psykologisk teori præsenterer og gennemgår de enkelte teoriers baggrund og grundideer. Hvert kapitel indeholder endvidere korte biografiske oplysninger om teoriernes ophavsmænd samt en oversigt over nøglebegreber og definitioner.

En fyldig litteraturliste, der medtager både originalværker, skandinaviske oversættelser og den vigtigste sekundær litteratur på området, suppleret af omfattende navne- og emneindeks gør bogen anvendelig som opslagsværk og som redskab til litteratursøgning.

Denne 2. udgave er udvidet med kapitler om: 'positiv psykologi', 'amerikansk funktionalisme', 'hukommelse, sprog og tænkning', 'socialkonstruktionisme og diskurspsykologi', 'neuroaffektiv udvikling', 'voksenudvikling', 'individ, organisation og samfund'.