Tilbage

Klassisk og moderne politisk teori

Georg Sørensen, Jens Blom-Hansen , Kenneth Thue Nielsen

Forfattere: Georg Sørensen, Jens Blom-Hansen, Kenneth Thue Nielsen, Amnon Lev, Anders Berg-Sørensen, Asbjørn Sonne Nørgaard, Birte Siim, Carsten Bagge Laustsen, Carsten Daugbjerg, Christoffer Green-Pedersen, Erik Albæk, Erik Oddvar Eriksen, Gert Sørensen, Gorm Harste, Hans Fink, Hans Henrik Bruun, Ib Martin Jarvad, Jan Ifversen, Jens Erik Kristensen, Jens Peter Frølund Thomsen, Jesper Myrup, Jørgen Dalberg-Larsen, Jørgen Dige Pedersen, Jørn Loftager, Karin Hansen, Kasper Lippert-Rasmussen, Lars Bo Kaspersen, Lars Bo Larsen, Lars Thorup Larsen, Lars Torpe, Mads Haunstrup Qvortrup, Mads P. Sørensen, Manni Crone, Mihail Larsen, Mikkel Thorup, Niels Finn Christiansen, Ole Bernild, Ole Spiermann, Otto Brøns-Petersen, Palle Svensson, Per Mouritsen, Peter Nannestad, Stefan Hermann, Svend Andersen, Søren Flinch Midtgaard, Søren Hviid Pedersen, Thomas Gregersen, Thomas Højrup, Tore Vincents Olsen, Uffe Østergaard, Rasmus Dørken, Andreas Beck Holm, Henrik Jøker Bjerre, Christian F. Rostbøll , Linda Thorsager

Klassisk og moderne politisk teori er en bred indføring i den politiske teoris centrale teorier, personer, temaer og begreber fra Platon og Aristoteles til i dag. Bogen er skrevet af førende forskere og eksperter og er en autoritativ milepæl i dansk samfundsvidenskab.

Klassisk og moderne politisk teori er opbygget kronologisk og består af fem dele:

  1. Fra antikken til den begyndende renæssance
  2. Klassiske tænkere - fra renæssancen til oplysningstiden
  3. Det lange århundrede 1789-1914
  4. 1914-1945
  5. Politisk teori efter 1945

Hver del indledes med en præsentation af periodens politiske og sociale klima. Herefter gennemgår de enkelte kapitler periodens centrale teoriers baggrund og grundideer. Hvert kapitel indeholder endvidere biografiske oplysninger om teoriernes ophavsmænd samt en oversigt over nøglebegreber og definitioner.

Klassisk og moderne politisk teori er redigeret af Jørn Loftager, lektor, ph.d., Aarhus Universitet, og Lars Bo Kaspersen, professor, ph.d., CBS – Handelshøjskolen i København.