Tilbage

Klassisk og moderne pædagogisk teori

Tone Saugstad, Kirsten Grønbæk Hansen , Jacob Klitmøller

Forfattere: Tone Saugstad, Kirsten Grønbæk Hansen, Jacob Klitmøller, Åse Høgsbro Lading, Jørgen Huggler, Anne Marie Eggert Olsen, Ulf Brinkkjær, Jens Bjerg, Arne Poulsen, Staf Callewaert, Ole Varming, Lars Stubbe Teglbjærg, Klaus Nielsen, Theresa Schilhab, Lars Jakob Muschinsky, Birgitte Elle, Henrik Kaare Nielsen, Maja Plum, Steen Nepper Larsen, Christian Helms Jørgensen, Martin Blok Johansen, Jens Christian Jacobsen, Thyge Winther-Jensen, Lone Bæk Brønsted, Lisa Rosén Rasmussen, Jan Brødslev Olsen, Tomas Ellegaard, Christian Aabro, Karsten Schnack, Ulla Ambrosius Madsen, Martin Bayer, Jan Kampmann, Ove Korsgaard, Bjørn Hamre, Peter Østergaard Andersen, Svend Brinkmann, Jens Erik Kristensen, Egon Hedegaard, Frans Gregersen, Jan Thorhauge Frederiksen, Gerd Christensen, Mette Buchardt, Eva Bertelsen, Eva Gulløv, Trine Øland, Allan Westerling, Lene S.K. Schmidt, Martha Mottelson, Erik Laursen, Jesper Holst, Sune Jon Hansen, Kim Rasmussen, Jens Rasmussen , Bolette Moldenhawer

Klassisk og moderne pædagogisk teori giver en indføring i pædagogikkens centrale problemstillinger, teorier, personer og begreber. Bogen indeholder 31 kapitler samt en leksikal del, skrevet af førende danske forskere og ordnet tematisk under følgende overskrifter:

Del 1: Pædagogik og teorier om opdragelse, undervisning og uddannelse

Del 2: Nationalstat og globalisering

Del 3: Fag, viden og undervisning

Del 4: Kulturelle og sociale forskelle

Del 5: Perspektiver og deres betydning

Del 6: Pædagogikkens institutioner

Del 7: Socialt og pædagogisk samspil

Del 8: Person- og teoriintroduktioner

Der er foretaget en del ændringer i denne 3. udgave. Alle kapitler er blevet revideret, sprogligt gennemarbejdet og opdateret. Enkelte kapitler er udgået, og der er tilføjet en ny del om de pædagogiske institutioner. Endelig er introduktionerne til centrale pædagogiske teorier i Del 8 skrevet af nye forfattere med særligt omfattende viden om deres emne.

Bogen er desuden blevet underkastet peer review og indgår nu i serien "Pædagogik og samfund".

Klassisk og moderne pædagogisk teori er redigeret af Peter Østergaard Andersen, lektor i pædagogik ved Institut for medier, erkendelse og formidling, Københavns Universitet, og Tomas Ellegaard, lektor i pædagogisk psykologi ved Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet.