Tilbage

Klassisk og moderne antropologisk tænkning

Steffen Dalsgaard, Thomas Hylland Eriksen , Theodorus Hendrikus Otto

Forfattere: Steffen Dalsgaard, Thomas Hylland Eriksen, Theodorus Hendrikus Otto, Inger Sjørslev, Edvard Hviding, Kasper Tang Vangkilde, Siri Schwabe, Janne Flora, Nete Schwennesen, Tine Gammeltoft, Marianne Elisabeth Lien, Frida Hastrup, Gisli Pálsson, Lotte Buch Segal, Kirsten Hastrup, Mikkel Bille, Ayo Wahlberg, Lotte Meinert, Lisanne Wilken, Hanne Overgaard Mogensen, Susan Reynolds Whyte, Heiko Henkel, Helene Risør, Sally Anderson, Christopher Gad, Kirsten Hastrup, Hanne Overgaard Mogensen, Lisanne Wilken, Lotte Meinert, Sally Anderson, Susan Reynolds Whyte, Tine Gammeltoft, Christopher Gad, Helene Risør, Heiko Henkel, Mikkel Bille, Nete Schwennesen, Janne Flora, Siri Schwabe, Kasper Tang Vangkilde, Edvard Hviding, Inger Sjørslev, Theodorus Hendrikus Otto, Thomas Hylland Eriksen, Steffen Dalsgaard, Lotte Buch Segal, Gisli Pálsson, Frida Hastrup, Marianne Elisabeth Lien , Ayo Wahlberg

Klassiske og moderne antropologiske tænkere er en indføring i den særlige tænkning, som antropologien har fostret. Antropologien voksede ud af en stigende interesse for at forstå den globale mangfoldighed i slutningen af det 19. århundrede, hvor hele verden var kendt og opmålt. Samtidig vidste man stadig meget lidt om, hvordan enkeltsamfund hang sammen. Det blev der rådet bod på gennem det etnografiske feltarbejde, der opstod som en ny videnskabelig metode. Det direkte møde med andre former for samfundsliv og måder at ræsonnere på lagde grunden til en særegen antropologisk tænkestil, der udfolder sig mellem konkrete detaljer og generelle begreber. 

I bogen præsenteres centrale antropologers arbejder gennem intellektuelle portrætter af Franz Boas, Marcel Mauss, Knud Rasmussen, Margaret Mead, Claude Lévi-Strauss, Gregory Bateson, Mary Douglas, Talal Asad, Marilyn Strathern, Bruno Latour, Anna Tsing og mange flere.

Bogens opbygning er enkel: Tænkerne er kronologisk ordnet efter deres fødselsår. Fødselsåret forklarer naturligvis ikke tænkningen, men det er tydeligt, at hver enkelt tænker afspejler sin tid; lige så tydeligt er det, at afspejlingen hverken er mekanisk eller uniform, og at begreber kan trække lange spor i historien. Det, der forbinder kapitlerne med hinanden, er afsættet i konkrete samfund. Bogen viser således at "klassisk" og "moderne" ikke er entydigt tidslige kategorier. Specifikke feltarbejder finder sted på bestemte tider, men de kan omsættes i mangfoldige senere læsninger. 

Bogen er relevant for læsere inden for alle samfundsvidenskabelige studier såvel som inden for humanistiske studier, som ønsker at forstå og udfordres på begreber som kultur, natur, globalisering, slægtskab, udveksling og meget mere.

Et kortfattet overblik, der introducerer hvert kapitel, en fyldig litteraturliste og et omfattende navne- og emneregister gør bogen anvendelig som opslagsværk og som redskab for litteratursøgning.

Klassiske og moderne antropologiske tænkere er skrevet af antropologer fra danske, norske og islandske universiteter og er redigeret af professor emeritus Kirsten Hastrup.