Tilbage

Jeg må være den dummeste i klassen

Når skolens børn evaluerer sig selv

Sine Penthin Grumløse, Lise Aagaard Kaas , Mathias Sune Berg

Forfattere: Sine Penthin Grumløse, Lise Aagaard Kaas , Mathias Sune Berg

"Lærer børn mest, når de er klar over, hvad de har lært, eller hvordan de har lært det? Og opfører børn sig bedst, hvis de er blevet bedt om at reflektere over, hvordan de har det med sig selv og hinanden? 'Ja', 'måske', 'i nogle tilfælde' og 'næppe'". Så forskellige svar kan man møde blandt skolens børn og lærere.

Faktum er, at selvevaluering er i skolerne på alle mulige måder. Der evalueres mål, trivsel, humør, kundskaber, læringsstrategier, standpunkter, personligheder og børnefællesskaber. Nogle gange er brugen af selvevaluering lærerfagligt begrundet. Andre gange bestemt af udefrakommende krav. Nogle gange fungerer selvevalueringen godt, men ofte er der nogle utilsigtede konsekvenser forbundet med den.

I denne bog ser forfatterne nærmere på, hvordan selvevalueringspraksisser udspiller sig i folkeskolen i dag, og de diskuterer, hvad det vil sige at agere klogt i selvevalueringsjunglen.