Tilbage

Interprofessionelt samarbejde i sundhedsvæsnet

rammer, udfordringer og muligheder

Bogen giver sundhedsfaglige studerende en forståelse af, hvordan interprofessionelt samarbejde kan fungere i sundhedsvæsnet, og hvorledes lovgivning, finansiering og politiske beslutninger danner rammerne for dette. Endvidere giver bogen et indblik i de muligheder for udvikling, de studerende kan møde som færdiguddannede professionsbachelorer inden for sundhedsvæsnet.