Tilbage

Interkulturel didaktik

Introduktion til teorier og tilgange

Liv Fabrin , Mette Buchardt

Forfattere: Liv Fabrin , Mette Buchardt

Interkulturel didaktik handler om at organisere undervisning for alle skolens elever – om at integrere en interkulturel dimension i den almindelige pædagogiske tænkning. Bogen introducerer til traditioner for interkulturel didaktik og leverer inspiration til at reflektere over og skabe ny handling i forhold til pædagogiske udfordringer som:

  • Hvordan kan forskelle i skolen forstås og håndteres?

  • Hvordan kan alle elever inkluderes i undervisningen?

  • Kan forskelle gøres frugtbare?

  • Hvordan kan ulighed bekæmpes?

Bogens første del gennemgår, hvordan traditioner for interkulturel undervisning har udviklet sig i den anglosaksiske verden. På denne baggrund inviteres læseren med ud i didaktiske refleksioner over, hvordan undervisning kan forandres i interkulturel retning.

Bogens anden del bringer en række analyser af eksempler på interkulturel undervisning i praksis. Fokus er det didaktiske arbejde med indholdet, eleverne og arbejdsformerne, og med dette afsæt peger forfatterne på både udfordringer og muligheder for at interkulturalisere undervisningen.

Udgivelsesdato
29. marts 2019
Isbn
9788741277882
Udgave
1