Tilbage

Innovationsgrundbogen C-B

Kristian Philipsen, Pia Petersen , Claus Holst Christensen

Forfattere: Kristian Philipsen, Pia Petersen , Claus Holst Christensen

Innovationsgrundbogen C-B dækker fagets kernestof. Bogens struktur lægger sig tæt op ad fagets læreplaner. 

Den udvalgte teori er didaktiseret og underbygges med virkelighedsnære eksempler og opgaver. Der er desuden omfattende inspiration til eksamen på både C- og B-niveau.