Tilbage

Innovation i sundhedsvæsnet

I det danske sundhedsvæsen er der gennem de senere år blevet fokuseret massivt på teknologi i relation til pleje og behandling. Den massive anvendelse af ny teknologi i sundhedsvæsnet samt den stigende interesse for udvikling af medicinske teknologier gør, at der er et stort behov for, at de sundhedsprofessionelle kan medvirke til at fremme innovation ift. nye sundhedsteknologier og -services som en del af egen professionel praksis. Denne bog vil introducere og beskrive et teoretisk fundament for innovation, men bogen vil i høj grad også give konkrete billeder på, hvordan innovation i sundhedsvæsnet praktiseres – og hvilke muligheder og udfordringer, der er forbundet hermed.