Tilbage

Inaktivitet og immobilitet

Ingrid Poulsen, Pina Kunstek , Bente Klarlund Pedersen

Forfattere: Ingrid Poulsen, Pina Kunstek, Bente Klarlund Pedersen, Britta Østergaard Melby, Mette Hansen, Michael Kjær, Nina Beyer, Susanne Zielke Schaarup, Peter Schwarz, Susanne Bøgelund, Jens-Christian Holm, Lena Aadal, Malene Beck, Chalotte Glintborg, Charlotte Sandau Bech, Dorthe Gaby Bove, Lisbet Fog, Mira Søgaard Jørgensen, Mette Merete Pedersen, Christine Bodilsen, Liv Gølnitz Hjorhöy , Dorthe Hjort Jakobsen

Inaktivitet & immobilitet er en udvidet og opdateret 3. udgave, der beskriver de generelle fysiologiske og psykologiske konsekvenser af at være fysisk inaktiv og immobil. Der er i 3. udgave sket en opdatering og i nogle tilfælde en mere gennemgribende revision af de eksisterende kapitler, så hele bogen nu fremstår i en mere aktuel udgave. Der er stadig fokus på de vigtigste områder, hvor aktivitet og mobilitet har betydning for forebyggelse, sygdomsforløb og rehabilitering i både primær og sekundær sektor. Samtidig er der blevet tilføjet to helt nye kapitler, der handler om omgivelsernes betydning for aktivitet og mobilitet samt om det stigende problem med overvægt blandt børn og unge.

Den primære målgruppe er sygeplejestuderende. Men der er tilstræbt en tværfaglig vinkling, som også gør bogen meget relevant for især ergoterapeut- og fysioterapeutstuderende. Studerende inden for andre sundhedsprofessionelle uddannelser kan også have god gavn af bogen. Det samme gælder færdiguddannet sundhedsprofessionelt personale, som bl.a. kan bruge bogen som opslagsværk.

Inaktivitet & immobilitet angiver anbefalede forebyggende tiltag inden for udvalgte områder såsom lungekomplikationer, obstipation, urininkontinens, tromboser, tryksår og knogletab. Der er ligeledes et kapitel om motivation, og der stilles skarpt på betydningen af ernæring generelt samt træning til henholdsvis kirurgiske og ældre medicinske patienter.