Tilbage

Identitetskriser

Veje og vildveje for det fragmenterede moderne menneskes identitet

Carsten René Jørgensen

Forfattere: Carsten René Jørgensen

Det moderne menneske slås med en smertefuld tvivl og usikkerhed i forhold til sin identitet. Hvem er jeg i virkeligheden? Hvordan vil jeg gerne være? Hvad er mine grundlæggende mål, normer, værdier og idealer? Denne tvivl og usikkerhed kan bl.a. udvikle sig til behandlingskrævende psykiske vanskeligheder, herunder borderline-lidelser. Vores moderne vestlige samfund er tilsvarende præget af en alvorlig indre fragmentering, polarisering og uenighed om, hvad der er ’vores’ grundlæggende normer, værdier og idealer – det er samfund præget af dybe identitetskriser, som kommer til udtryk i bl.a. amokløbende identitetspolitik og populistiske bevægelser. Med afsæt i en dybtgående beskrivelse af menneskets identitet, dens hovedelementer og forskellige former for identitetsforstyrrelser fremlægger Identitetskriser et bud på, hvordan vi kan forstå og håndtere både individuelle og samfundsmæssige identitetskriser i det, forfatteren betegner som den fragmenterede modernitet. CARSTEN RENÉ JØRGENSEN er professor i klinisk psykologi ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.
Udgivelsesdato
17. februar 2020
Isbn
9788741280004
Udgave
0