Tilbage

I begyndelsen var opdragelsen

Alice Miller

Forfattere: Alice Miller

”De velopdragne menneskers tragedie består i, at de som voksne ikke kan mærke, hvad der er blevet gjort mod dem, og hvad de selv gør, hvis de ikke har måttet mærke det som børn. Det lever utallige institutioner højt på og ikke mindst de totalitære regimer. I vores, det muliges tidsalder, kan også psykologien levere skæbnesvangre bidrag til betingning af den enkelte, af familier og hele nationer. Betingning og manipulation af andre er altid et våben og et instrument for magtudøvelse, også selv om dette camoufleres med ord som ’opdragelse’ eller ’terapeutisk behandling’. Eftersom magtudøvelsen over andre mennesker og dens misbrug for det meste har den funktion at hindre følelser af egen afmagt, altså ofte styres ubevidst, kan etiske argumenter ikke standse denne proces.” (Alice Miller, fra bogens efterskrift)

I begyndelsen var opdragelsen udkom første gang på dansk i 1984.