Tilbage

Hvor der er håb

Fra teori til sundhedsfaglig praksis

Jan Brødslev Olsen , Vibeke Graven

Forfattere: Jan Brødslev Olsen , Vibeke Graven

I et livsforløb kommer de fleste mennesker ud for kriser i forbindelse med f.eks. alvorlig sygdom, ulykker eller tab af deres nærmeste. Ofte mødes disse mennesker af professionelle i sundhedsvæsnet, for hvem det bliver naturligt at ville vække håb. Skal det lykkes, må den professionelle have et nuanceret blik for håbets betydning og være opmærksom på, hvad der kan styrke håbet hos det enkelte menneske.

Denne bog samler og diskuterer en række centrale teorier om håb fra filosofi, psykologi og samfundsvidenskab. Undervejs relateres teorierne til eksempler på håbets betydning i den sundhedsprofessionelles møde med mennesker i sårbare livssituationer. Endelig diskuterer bogen, hvordan de aktuelle samfundsmæssige betingelser sommetider kan begrænse håbet.

Bogen er med dens systematiske teoretiske fremstilling den første af sin art på dansk og er et tiltrængt bidrag til at nuancere forståelsen af håb som andet og mere end hverdagens håb om, at dette eller hint vil ske i fremtiden. Håb ses som noget helt fundamentalt i den menneskelige tilværelse, hvorfor ansatsen i bogens titel kunne udfoldes til "Hvor der er håb, er der liv".

Bogen retter sig i kraft af dens eksempelmateriale primært mod sundhedsprofessionerne, men er relevant for alle fagprofessionelle, som beskæftiger sig med mennesker i sårbare situationer. Endelig kan bogen læses af alle, som ønsker at få en større forståelse for håbets mange nuancer.