Tilbage

Humanistisk palliation

Teori, metode, etik og praksis

Anne Elsebet Overgaard, Bo Jacobsen , Christine E. Swane

Forfattere: Anne Elsebet Overgaard, Bo Jacobsen, Christine E. Swane, Jan Brødslev Olsen, Lars Ole Bonde, Mette Hartlev, Mogens Pahuus, Ole Johannes Hartling, Karen Marie Dalgaard, Michael Hviid Jacobsen, Mette Raunkiær, Helle Timm, Marianne Bode, Peter Øhrstrøm, Hanne Bess Boelsbjerg, Mai-Britt Guldin, Christian Juul Busch, Janet Ferrari Wanseele, Mariann Bjerregaard Sørensen, Ole Raakjær, Kate Runge Nielsen, Janni Poort, Lisbeth Langkilde, Louise Lund Thomsen, Michael C. Kearl , Lisbeth B. Knudsen

Humanistisk Palliation er en antologi og en introduktion til den del af det palliative felt, der er optaget af at forstå de sociale, kulturelle, socialpsykologiske, psykologiske og mere åndelige aspekter af omsorg for og pleje af syge og døende i vores samfund. Bogen ønsker således at tilbyde en bredt anlagt introduktion til det humanistisk palliative felt samt præsentere en lang række specifikke kapitler, der hver især indfanger særlige tematikker/perspektiver i relation til dette felt. Samtidig er det ikke bogens hensigt at introducere til de kliniske eller medicinske aspekter af det palliative virke.

Bogens bidragydere repræsenterer  en bredt sammensat gruppe og skriver ind de forskellige faglige perspektiver, de etiske udfordringer eller ind i et mere terapeutisk- filosofisk- trøstende perspektiv.

Bogen henvender sig til professionelle og studerende inden for det sundhedsfaglige og sociale område og kan læses i sin helhed (fx på kurser eller moduler i palliation), men de enkelte kapitler kan også læses enkeltvis.