Tilbage

Hospice

Æstetik, eksistens og omsorg

Kirsten Kopp, Lisbeth Due Madsen , Regner Birkelund

Forfattere: Kirsten Kopp, Lisbeth Due Madsen, Regner Birkelund, Finn Thorbjørn Hansen, Karen Marie Dalgaard, Vibeke Østergaard Steenfeldt, Ole Raakjær, Rita Nielsen, Lene Moestrup, Birgitte Bjørn Stimpel, Stine Maria Louring Nielsen, Karen Marie Kjeldsen, Vibeke Graven, Anne Charlotte Overgaard Hjorth, Nanna Hauge Kristensen, Anja Bihl-Nielsen, Lisbeth Halager , Anne Pleth

Hospice – æstetik, eksistens og omsorg præsenterer den mangfoldighed af empiriske undersøgelser, som de seneste år er foretaget på danske hospicer. Bogen er forskningsbaseret og giver indblik i den nyeste viden på området. Den er skrevet af forfattere med baggrund i vidt forskellige fagområder såsom sygepleje, teologi, filosofi og antropologi, men alle med en særlig indsigt i hospice som fagligt område.

Bogen henvender sig til alle, der arbejder med eller på anden måde interesserer sig for hospicefeltet. Den er relevant i både professionsbacheloruddannelser, diplom-, master- og kandidatuddannelser. Det samme gælder efteruddannelser inden for fag, der har berøring med palliation. Den vil ligeledes være relevant for politikere og andre beslutningstagere med interesse for sundhedsområdet og for den, der blot ønsker indsigt i, hvad der kendetegner hospicefeltet i Danmark.

Hospice – æstetik, eksistens og omsorg er opbygget om fire grundtemaer. Først er der tre introducerende kapitler om hospice som institution i Danmark. Herefter er der fokus på æstetik, fordi der generelt gøres meget ud af, at patienter og pårørende kan opleve at være i smukke omgivelser. Eksistens er et tredje vigtigt tema, og her giver bogen forskellige billeder på både livet og døden.  Det fjerde tema er omsorg, der belyses ud fra flere perspektiver.