Tilbage

Helhedssyn og helhedsanalyse i socialt arbejde

Anders Bøggild Christensen

Forfattere: Anders Bøggild Christensen

Socialrådgivernes rolle har gennem årene ændret sig, og i dag er socialrådgivere i stigende grad ansat som myndighedspersoner i det kommunale sociale arbejde. Hertil skal man kunne arbejde helhedsorienteret og gå analytisk til værks. I bogen Helhedssyn og helhedsanalyse i socialt arbejde får du redskaber til at kunne udfolde en helhedsanalyse af en borgers sociale problemkompleks og anlægge en helhedsorienteret og koordineret indsats som socialrådgiver. Du får introduceret de mest centrale begreber og metoder til at bistå et helhedssyn, og samtidig får du foreslået nogle orienteringspunkter, som bidrager til en helhedsanalyse.

Bogen henvender sig til socialrådgiverstuderende, som har behov for introduktion til at arbejde med helhedssyn og helhedsorienterede analyser. Færdiguddannede socialrådgivere, der allerede arbejder i myndigheden, vil også have stor gavn af bogen til at udvide sin begrebshorisont og reflektere over egen praksis.