Tilbage

Håndværk og design - en fagdidaktik

Stig Pedersen , Hanne Schneider

Forfattere: Stig Pedersen , Hanne Schneider

Håndværk og design er et nyt fag i folkeskolen, som er blevet obligatorisk fra august 2016, og dermed også et nyt læreruddannelsesfag. Det bygger på de tidligere håndværksfag håndarbejde og sløjds traditioner, men rummer nye mål og stiller en række nye og anderledes krav til underviserne.

Bogen er tænkt som et arbejdsredskab til undervisningen i alle moduler af læreruddannelsens undervisningsfag håndværk og design og samtidig som en samlet teoretisk fremstilling til brug for erfarne underviseres arbejde med at få forståelse for håndværk og design som et nyt fag i skolen.

Med udgangspunkt i generelle didaktiske kategorier behandler bogens kapitler det nye fags områder og relaterer dem til det aktuelle lovgrundlag. Bogen rummer kapitler om bl.a. mål og evaluering - læreprocesser, undervisningsmønstre og arbejdsformer - inddragelse af eleverfaringer - værkstedsundervisning - materiel kultur - håndværk og design i tværfagligt samarbejde. Alle kapitler indeholder studiespørgsmål og øvelser samt forslag til videre læsning.

Hanne Schneider er cand.pæd. og lektor ved Professionshøjskolen UCC, Læreruddannelsen Zahle.

Stig Pedersen er tidligere lektor på Skolen for Materiel Design (tidligere Dansk Sløjdlærerskole) og er i dag tilknyttet to skoler/kommuner som konsulent.

De er begge involveret i nordisk samarbejde omkring formning, håndarbejde og sløjd og har skrevet en lang række artikler om emnet.