Tilbage

Handicappsykologi

En grundbog om arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelser

Jesper Dammeyer , Louise Bøttcher

Forfattere: Jesper Dammeyer , Louise Bøttcher

Mange mennesker lever med et handicap, andre arbejder med mennesker med handicap, og for begge grupper vil forskellige psykologiske spørgsmål og temaer være relevante. Denne 2. udgave af Handicappsykologi er opdateret med aktuel forskning og gennemarbejdet med henblik på at skabe en tættere sammenhæng mellem teori og metoder.

Handicappsykologi behandler handicap ud fra en relationsorienteret og dialektisk forståelse, hvor handicappet ses som et samspil mellem den biologiske skade (eller afvigelse) og det omgivende samfund. Bogen er baseret på den nyeste, internationale forskning og behandler både teoretiske temaer og praktiske problemstillinger. Bogen præsenterer teoretiske forståelser af handicap, viden om forskellige typer af handicap samt metoder og værktøjer i arbejdet med mennesker med handicap. Forfatterne behandler en lang række konkrete pædagogisk-psykologiske problematikker og konkrete bud på, hvordan personen med handicap bedst kan støttes.

Handicappsykologi er tænkt som en lærebog til en række uddannelser - pædagog, lærer, fysio- og ergoterapeut, socialrådgiver, psykolog m.v. - men er også anvendelig som opslagsbog for andre professionelle, der arbejder med mennesker med handicap. Familie og pårørende til mennesker med handicap kan også have glæde af bogen.